Våre lagstreningstider

 

Håndball bruker normalt gymsalen på Gamle Egge vgs 2019/20

Ta kontakt for informasjon om treninger, da dette har vært varierende pga Corona situasjon.