Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

Publisert av Kent Andre Aalberg Mjøsund den 19.03.21.

ÅRSMØTE EGGE IL SAKLISTE

Publisert: 17. mars 2021 av Espen E. Solheim

Sakliste til Årsmøte i EGGE IL 24. mars kl. 19.00

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede

Sak 2: Valg av dirigent

Sak 3: Valg av protokollfører

Sak 4: Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: Godkjenne innkallingen

Sak 6: Godkjenne saklisten

Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning og gruppeårsmeldinger

Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 9: Behandle innkomne forslag og saker

Sak 10: Fastsette medlemskontingent

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 12: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 13: Valg