20. mars: Årsmøte Egge IL 2024

20. mars: Årsmøte Egge IL 2024

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede

Sak 2: Valg av dirigent

Sak 3: Valg av protokollfører

Sak 4: Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: Godkjenne innkallingen

Sak 6: Godkjenne saklisten

Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning og gruppeårsmeldinger

Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 9: Behandle innkomne forslag og saker

        - Status håndballgruppa; styrestruktur og økonomi.

Sak 10: Fastsette medlemskontingent

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 12: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 13: Valg

 

Saker som skal tas opp i årsmøte må sendes inn til hovedstyret innen 6.03.2024.