All Idrettaktivitet avlyses

Publisert av Kent Andre Aalberg Mjøsund den 30.03.20.

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.

Les mer