Egge IL Fotball treningsavgifter 2022

6 år og opp til 12 år: treningsavgiften faktureres kun èn gang i året (før vårsesongen)

Fra og med 13 år: treningsavgiften faktureres to ganger i året (før vårsesongen og på høsten).

Se for øvrig andre regler under tabellen. 

6 år750,- (faktureres kun høst)
7-8 år1500,-
9 år        1800,-
10 år2000,- 
11 og 12 år2400,-
13 år 3000,-
14 år     3300,-
Jenter 15 år4000,-
Gutter 16 år4000,-
Jenter 17 år4200,-
Gutter 17-19 år4200,-
Damer senior  4400,-
Herrer senior 4400,-

 

Ingen får spille fotball i Egge før man er registrert som medlem.

Alle er medlem inntil de melder seg ut, for å melde seg ut eller inn send melding til okonomi@eggeil.no

Opplysninger fra nye medlemmer vi tenger er:

Navn
Fødselsdato
Adresse
E-post  (Faktura blir sendt til epostadressen din)

 
Navn på foresatte om du er under 18, og om det er flere i familien som er medlem i klubben.
Hvilket lag du skal spille på og om det er fotball eller håndball. 

____________________________________________________________________________

Treningsåret starter 1/1

I utgangspunktet så skal alle betale hele treningsavgiften.
 
Unntak:
 
– spillere som melder seg ut før 1/4 slipper å betale avgiften
– spillere som flytter ut av skolekretsen mellom 1/4 – 15/7 betaler halv treningsavgift
– spillere som begynner i klubben 15/7 – 15/9 betaler halv avgift.
– spillere som kommer til klubben etter 15/9 slipper å betale treningsavgift for inneværende sesong