Ønsker du å leie klubbhuset? Finn ledig tidspunkt og legg inn i kalenderen her: 

Reservasjon av garderober skal gjøres i denne kalenderen. 

Merk dette når garderobe bookes: 

Garderobereservering

 1 = Hjemmegardeobe klubbhus. Denne garderoben er forbeholdt Egge ungdom og senior.

 2 = Bortegarderobe klubbhus. Denne garderoben skal primært brukes av ungdom- og seniorlag.

 3 = Omskiftniningsgarderobe A tribuneanlegg. Garderoben skal primært brukes av ungdom- og seniorlag.

 4 = Omskiftniningsgarderobe B tribuneanlegg. Garderoben skal primært brukes av ungdom- og seniorlag.

 

 PS! Husk å fyll ut klokkeslett, lag og ansvarlig for garderoben i kalenderen i lenken ovenfor. 

 

De dagene det går kamp 1830, og igjen 2000, må bortelag på kampen 2000 få garderobe i omkledningsrom i tribuneanlegget før kamp, og garderobe med dusjer i bortegarderobe i klubbhuset etter kamp. (Såfremt bortelag både 1830 og 2000 har behov for garderobe med dusjmulighet)