Oppstart for 6-åringer

Oppstart for 6-åringer

Publisert av Monica Emilie Stien Langli den 10.04.23.

HVOR: Klubbhuset til Egge IL (Kjelleren på Egge barneskole, inngang mot kunstgresset)

NÅR: Onsdag 19.04 klokka 19.00-20.30

HVEM: Alle foreldrene til skolestarterne i Egge skolekrets for 2023

Barnefotballansvarlig og enda en representant for klubben stiller på møtet.

 

Hva snakker vi om?

1.      Fotball som samlingspunkt – bli kjent: unge og voksne.

2.      Avtale første trening

3.      Definere roller i foreldregruppen

4.      Fair play

5.      Registrering av spillere- når må det gjøres?

6.      Eventuelt.

 

Håper flest mulig kommer på dette møtet. Det er først og fremst et møte for å orientere om aktiviteten på Egge IL fotball, men også en fin anledning for foreldrene til å bli kjent.

På dette møtet vil dere bli tildelt treningstid, og derfor er det flott om noen allerede nå kjenner at de vil bidra som trener eller lagleder. Erfaringsmessig er det lurt å starte opp med egne grupper for jentene og guttene, men de må gjerne trene samtidig.

Vel møtt

 

Med sportslig hilsen

Anette Eriksen Hegge

Barnefotballansvarlig i Egge IL